M0 - Índex memòria bàsica del projecte

índex de continguts mínims que ha de contenir la memòria del teu projecte per presentar-se a la convocatòria del Matchfunding 2020-21

Us convidem a enviar-nos les vostres memòries i a fer-nos preguntes a arrelat@fempirineu.cat !

Descarrega en format text .DOCX
ociOccitan